قیمت اسکرچ

لیست قیمت هولوگرام عمومی
دسامبر 2, 2017
تبلیغات شما
دسامبر 7, 2017

قیمت اسکرچ

قیمتها بهار 1401 بروز رسانی گردید و تا بروز رسانی بعدی معتبر است

 حداقل خرید 1000 عدد میباشد


اسکرچ 6*14

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 6*14 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 120تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
114 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 102 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد96 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 90 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 84 تومان هر عدد30%

اسکرچ 7*16

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 7*16 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 130 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
123.5 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 110.5 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد104 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 97.5 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 91 تومان هر عدد30%

اسکرچ 7*25

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 7*25 میلیمتر

تعدادقیمت هر عددتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 150 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
142.5 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 127.5تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد120 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 112.5 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 105 تومان هر عدد30%

اسکرچ 9*30

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 9*30 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عددتومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد تومان هر عدد30%

اسکرچ 8*38

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 8*38 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 200 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
190 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 170 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد160 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 150 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 140 تومان هر عدد30%

اکرچ 8*40 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 8*40 میلیمتر

موجود نیست


اسکرچ 14*38 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 14*38 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 200 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
190 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 170 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد160 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 150 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 140 تومان هر عدد30%

فرم سفارش

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *