لیست قیمت برچسب اموال

سفارش چاپ
فرم سفارش برچسب اموال چاپ رنگی
دسامبر 2, 2017
لیست قیمت هولوگرام عمومی
دسامبر 2, 2017
 

قیمت برچسب اموال با چاپ یکرنگ مشکی

 👌 فرم سفارش پایین صفحه آماده سفارش شما میباشد 👍

قیمتها از سال 1394 و 1395 و 1396و 9 ماه اول 1398  تغییری نداشت 

>> به دلیل تورم بالا در سال های اخیر <<

 در خرداد ماه 1401  

بروز رسانی شد 

ارسال با ( پست پیشتاز رایگان) و با ( پیک موتوری یا تیپاکس ) هزینه با خریدار 

برچسبها در 5 رنگ موجود میباشد 

تحویل تعداد تا 5 هزارعدد یکروزه

 
a 15-50

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 1/5*5 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
تا 3هزار عدد 400 تومان هر عدد500 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
380 تومان هر عدد475 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 360 تومان هر عدد450 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد352 تومان هر عدد440 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد قیمت بگیرید قیمت بگیرید ؟%
50 تا 100 هزار عدد قیمت بگیرید قیمت بگیرید ؟%
بیشتر از 100 هزار عدد قیمت بگیرید قیمت بگیرید ؟%

a 20-50

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 2*5 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
1000 تا 3هزار عدد 430 تومان هر عدد530 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
408.5 تومان هر عدد503.5 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 387 تومان هر عدد477 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد378.4 تومان هر عدد466.4 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%

a 20-60

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 2*6 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
1000 تا 3هزار عدد 480 تومان هر عدد600 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
456 تومان هر عدد570 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 432 تومان هر عدد540 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد422 تومان هر عدد528 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%

a 20-40

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 2*4 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
1000 تا 3هزار عدد 430 تومان هر عدد530 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
408.5 تومان هر عدد503.5 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 387 تومان هر عدد477 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد378.4 تومان هر عدد466.4 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%

a 30-50

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 3*5 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
تا 3هزار عدد 675 تومان هر عدد800 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
641 تومان هر عدد760 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 607.5 تومان هر عدد720 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد594 تومان هر عدد704 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%

a 25-60

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 2.5*6 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
تا 3هزار عدد 675 تومان هر عدد800 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
641 تومان هر عدد760 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 607.5 تومان هر عدد720 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد594 تومان هر عدد704 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیرید تماس بگیرید ؟%

a 30-60

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یکرنگ مشکی سایز 3*6 سانت

تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
1000 تا 3هزار عدد 750 تومان هر عدد920 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
712.5 تومان هر عدد874 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد 675 تومان هر عدد828 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد660 تومان هر عدد810 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عدد تماس بگیریدتماس بگیرید؟%


فرم سفارش آنلاین

فرم سفارش لیبل اموال

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.