لیست قیمت هولوگرام عمومی

برچسب اموال
لیست قیمت برچسب اموال
دسامبر 2, 2017
قیمت اسکرچ
دسامبر 2, 2017

قیمت هولوگرام آماده

بروزرسانی اردیبهشت 1402 

 

برای سفارش هولوگرام با چاپ لوگوی تان روی آن از فرم سفارش پایین برگه استفاده کنید

محاسبه قیمت هولوگرام با چاپ لوگو روی آن = { تعداد هولوگرام* قیمت تکی } + { هزینه کلیشه 200 هزار تومن } + { هزینه چاپ 400هزار تومن } 

 

تحویل بدون چاپ یکروزه و با چاپ لوگوی تان روی آن 3 تا 4 روز کاری

قیمتها برای هر یک عدد هولوگرام میباشد

 

حداقل خرید 500 عدد

خرید 3 تا 5 هزار عدد =  5% تخفیف 

خرید 5تا 10 هزار عدد = 10% تخفیف 
هولوگرام کد 1

هولوگرام آماده کد 1

تومان650

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع و دایره رنگ : نقره ای
کد 2

هولوگرام آماده کد 2

تومان1000

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 4

هولوگرام آماده کد 4

تومان650

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای
کد 6

هولوگرام آماده کد 6

تومان550

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

کد 7

هولوگرام آماده کد 7

تومان550

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 8

هولوگرام آماده کد 8

تومان650

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
کد 9

هولوگرام آماده کد 9

تومان650

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : قرمز
هولوگرام کد 11

هولوگرام آماده کد 11

تومان800

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 12

هولوگرام آماده کد 12

تومان800

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 13

هولوگرام آماده کد 13

تومان800

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 16

هولوگرام آماده 16

تومان800

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 18

هولوگرام آماده کد 18

تومان800

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 21

هولوگرام آماده کد21

تومان850

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 21/2

هولوگرام آماده کد 21/2

تومان800

سایز 1/5*2 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 24

هولوگرام آماده کد 24

تومان850

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای و طلایی
هولوگرام کد 26

هولوگرام آماده کد 26

تومان800

سایز 1*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 27

هولوگرام آماده کد 27

تومان850

سایز 1/5*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 28

هولوگرام آماده کد 28

تومان850

سایز 1/5*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 30

هولوگرام آماده کد 30

تومان900

سایز 2*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 31

هولوگرام آماده کد 31

تومان900

سایز 2.5*2.5 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 33

هولوگرام آماده کد 33

تومان900

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 35

هولوگرام آماده کد 35

تومان900

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : خورشیدی، رنگ : نقره ای وطلایی
هولوگرام کد 36

هولوگرام آماده کد 36

900تومان

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد37

تومان1000

سایز 3 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 50

650تومان

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 51

550تومان

سایز 1*1 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 52

650تومان

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 53

650تومان

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 54

800تومان

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 55

800تومان

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 56

650تومان

سایز 2*1 سانت

شکل : بیضی ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد57

700تومان

سایز 3*1 سانت

شکل : بیضی ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 58

650تومان

سایز 2*1 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 59

700تومان

سایز 3*1 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد 60

800تومان

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده کد61

تومان700


هولوگرام آماده کد 62

تومان800

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

دیدگاه ها بسته شده است