لیست قیمت هولوگرام عمومی

برچسب اموال
لیست قیمت برچسب اموال
دسامبر 2, 2017
قیمت اسکرچ
دسامبر 2, 2017

قیمت هولوگرام آماده

بروزرسانی بهار 1401 

 

برای سفارش هولوگرام با چاپ لوگوی تان روی آن از فرم سفارش پایین برگه استفاده کنید

محاسبه قیمت هولوگرام با چاپ لوگو روی آن = { تعداد هولوگرام* قیمت تکی } + { هزینه کلیشه 150 هزار تومن } + { هزینه چاپ 350 هزار تومن } 

 

تحویل بدون چاپ یکروزه و با چاپ لوگوی تان روی آن 3 تا 4 روز کاری

قیمتها برای هر یک عدد هولوگرام میباشد

 

حداقل خرید 500 عدد

خرید 3 تا 5 هزار عدد =  5% تخفیف 

خرید 5تا 10 هزار عدد = 10% تخفیف 


هولوگرام کد 1

هولوگرام آماده کد 1

تومان480

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع و دایره ، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 4

هولوگرام آماده کد 4

تومان480

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای
کد 6

هولوگرام آماده کد 6

تومان430

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای
کد 7

هولوگرام آماده کد 7

تومان430

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 8

هولوگرام آماده کد 8

تومان480

سایز 1/5*1/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
کد 9

هولوگرام آماده کد 9

تومان480

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : قرمز
هولوگرام کد 11

هولوگرام آماده کد 11

تومان500

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 12

هولوگرام آماده کد 12

تومان500

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 13

هولوگرام آماده کد 13

تومان500

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 14

هولوگرام آماده 14

تومانموجود نیست

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای و طلایی
هولوگرام کد 16

هولوگرام آماده 16

تومان500

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 18

هولوگرام آماده 18

تومان500

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 21/1

هولوگرام آماده 21/1

تومان480

سایز 1*2 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 21/2

هولوگرام آماده 21/2

تومان490

سایز 1/5*2 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 24

هولوگرام آماده 24

تومان500

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای و طلایی
هولوگرام کد 26

هولوگرام آماده 26

تومان510

سایز 1*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 27

هولوگرام آماده 27

تومان550

سایز 1/5*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 28

هولوگرام آماده 28

تومان550

سایز 1/5*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 30

هولوگرام آماده 30

تومان550

سایز 2*3 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 31

هولوگرام آماده 31

تومان550

سایز 2.5*2.5 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام کد 32

هولوگرام آماده 32

تومان550

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 21

هولوگرام آماده 21

تومان510

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 33

هولوگرام آماده 33

تومان550

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای
هولوگرام کد 35

هولوگرام آماده 35

تومان550

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : خورشیدی، رنگ : نقره ای وطلایی

هولوگرام کد 36

هولوگرام آماده 36

550تومان

سایز 2/5*2/5 سانت

شکل : دایره، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 50

350تومان

سایز 1*1 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 51

350تومان

سایز 1*1 سانت

شکل : مربع، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 52

400تومان

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 53

400تومان

سایز1/5*1/5 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 54

420تومان

سایز 2*2 سانت

شکل : دایره ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 55

420تومان

سایز 2*2 سانت

شکل : مربع ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 56

420تومان

سایز 2*1 سانت

شکل : بیضی ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 57

430تومان

سایز 3*1 سانت

شکل : بیضی ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 58

430تومان

سایز 2*1 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 59

430تومان

سایز 3*1 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 60

430تومان

سایز 1/5*2/5 سانت

شکل : مستطیل ، رنگ : نقره ای

هولوگرام آماده 61

تومان430

لیست قیمت هولوگرام عمومی

از کد ۱ تا کد ۶۴ در سایز مختلف ، شکل های متفاوت ، رنگهای متنوع ، برای استفاده سریع

بروزرسانی بهار ۱۴۰۱

لیست قیمت هولوگرام عمومی برای سفارش هولوگرام با چاپ لوگوی تان روی آن از فرم سفارش پایین برگه استفاده کنید

محاسبه قیمت هولوگرام با چاپ لوگو روی آن = { تعداد هولوگرام* قیمت تکی } + { هزینه کلیشه ۱۵۰ هزار تومن } + { هزینه چاپ ۳۵۰ هزار تومن }

تحویل بدون چاپ یکروزه و با چاپ لوگوی تان روی آن ۳ تا ۴ روز کاری

قیمتها برای هر یک عدد هولوگرام میباشد

حداقل خرید ۵۰۰ عدد

خرید ۳ تا ۵ هزار عدد =  ۵% تخفیف

خرید ۵تا ۱۰ هزار عدد = ۱۰% تخفیف

لیست قیمت هولوگرام اختصاصی

سایز های زیرمعمولترین سایزهای هولوگرام است که بر اساس اقتصادی بودن و ضایع نشدن ورق چاپ تعیین شده است ولی هر نوع سایز مورد نظر شما تا حداکثر ۱۵×۱۵ سانتی متر و به اشکال مختلف توسط این شرکت قابل ارائه می باشد.

تعداد بالاتر از ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ عدد نیز قابل تولید است که در صورت تمایل پس از اعلام سایز و نوع و تعداد هولوگرام مورد نظر نسبت به اعلام قیمت به صورت جداگانه  اقدام خواهد شد

زمان تحویل پس از تایید طرح و پرداخت بیعانه  حدود ۳۰ تا ۴۵ روز کاری میباشد .

در صورت استفاده از افکت در هولوگرام مبلغی بابت ساخت قالب به مبالغ زیر اضافه میشود .

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

دیدگاه ها بسته شده است