برچسب اتویی

تیر 6, 1402
برچسب اتویی

برچسب اتویی

برچسب اتویی و برچسب دی تی اف برچسب اتویی یا برچسب حرارتی ، یک نوع برچسب است که با استفاده از حرارت و فشار، به سطح […]
enemad-logo