اسفند 20, 1402

برش شبرنگ با کاتر پلاتر

برش شبرنگ با کاتر پلاتر چاپ سیماب جهت ارائه خدمات بیشتر به شما مشتری گرامی سیستم برش شبرنگ باکاتر پلاتر را در خدمات گنجانده است. چاپ […]
اسفند 20, 1402

برچسب گچی ( خردشونده )

برچسب گچی خردشونده برچسب گچی ( خردشونده ) این لیبل به رنگ سفید مات میباشد و چسبندگی بالایی دارد.مقاومت فیزیکی بسیار کمی داشته و بعد از […]
اسفند 20, 1402

برچسب اموال

برچسب اموال توضیحات مختصر: برچسب اموال لیبلی از جنس شبرنگ یا کاغذ گچی میباشد برای مشخص نمودن هویت اموال و وسایل مورد استفاده هر مجموعه . […]
اسفند 20, 1402

چاپ پلی کربنات

چاپ پلی کربنات توضیحات مختصر برای چاپ پلی کربنات: روکش پلی کربنات تولیدی چاپ سیماب با استفاده از چاپگر های یووی و اکوسالونت و همچنین ماشین […]
اسفند 20, 1402

خریدهولوگرام

خریدهولوگرام 10 راه خریدهولوگرام اختصاصی دو بعدی . مهمترین ویژگی خریدهولوگرام که باعث شده است . خریدهولوگرام به مطمئن ترین برچسب روی کالاها تبدیل شود این […]
شهریور 15, 1401

پلی کربنات

روکش پلی کربنات تولیدی چاپ سیماب با استفاده از چاپگر های یووی و اکوسالونت و همچنین ماشین چاپ سیلک تولید میشود . بعد از چاپ چند […]
enemad-logo