لیست قیمت هولوگرام دوبعدی اختصاصی

نمونه هولوگرام های عمومی ( آماده )
جولای 23, 2019
چاپ طلاکوب
دسامبر 12, 2021

لیست قیمت هولوگرام دوبعدی اختصاصی

قیمت هولوگرام 1 * 1 سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد700/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد850/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/600/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/300/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد3/600/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد6/800/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی ۱/۵*۱/۵ سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد700/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد870/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/650/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/350/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد3/700/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد7/000/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 2 * 2 سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد750/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد900/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/700/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/400/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد3/800/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد7/200/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 2*1/5 سانت

تعدادقیمت کلتخفیف ویژه همکاران
500 عدد750/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد900/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/700/000 تومان5% تخفیف
3/000 عدد2/400/000 تومان 10% تخفیف
5/000 عدد3/800/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد7/200/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 1*3 سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد700/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد900/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/700/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/400/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد3/800/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد7/200/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 2/5*2/5 سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد780/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد950/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/800/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/550/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد4/000/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد7/600/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 2*3 سانت

تعدادقیمت کل تخفیف ویژه همکاران
500 عدد800/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد1/000/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد1/900/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد2/700/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد4/250/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد8/000/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 3*3 سانت

تعدادقیمت کل قیمت کل همکار
500 عدد900/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد1/200/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد2/280/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد3/240/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد5/100/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد9/600/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 4*4 سانت

تعدادقیمت کل قیمت کل همکار
500 عدد1/000/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد1/400/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد2/660/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد3/780/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد5/950/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد11/200/000 تومان 10% تخفیف

قیمت هولوگرام دو بعدی 5*5 سانت

تعدادقیمت کل قیمت کل همکار
500 عدد1/200/000 تومان 5% تخفیف
1/000 عدد1/600/000 تومان5% تخفیف
2/000 عدد3/000/000 تومان 5% تخفیف
3/000 عدد4/300/000 تومان10% تخفیف
5/000 عدد6/800/000 تومان 10% تخفیف
10/000 عدد12/800/000 تومان 10% تخفیف

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

2 Comments

  1. مسعود اخمدی گفت:

    قیمتها خوب هستن اگر جنس هولوگرام‌ هم‌مرغوب باشه

  2. تا به حال خریدار ناراضی نداشتیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *