نماینده ایران در سازمان ملل: خواستار برخورد جدی دولت امریکا با عوامل فیلم موهن هستیم

enemad-logo